Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Aragon 92464 9-7739 PDF Beställ 106 112 116 91 135 127 114 116 116 113 113 180
Bonum 929253 9-8312 PDF Beställ 96 109 119 96 149 147 125 119 127 86 114 220
Bravos 92920 9-7996 PDF Beställ 106 110 117 96 137 128 111 115 121 112 118 160
Dreamshot 92817 9-7953 PDF Beställ 87 90 113 87 138 126 126 111 124 115 114 230
Famasio 91843 9-7478 PDF Beställ 83 90 115 97 134 132 110 115 119 96 113 190
Lobach 91552 9-7447 PDF Beställ 98 101 95 112 123 123 109 95 106 109 107 170
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 102 96 121 103 125 128 132 121 100 94 102 240
Martinius 92140 9-7613 PDF Beställ 94 96 110 108 143 137 106 110 127 108 118 240
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 101 97 131 94 133 117 112 131 121 115 120 220
Sinclair 92753 9-7942 PDF Beställ 96 94 108 108 131 129 116 108 108 112 109 200
Power R 92139 9-7612 PDF Beställ 90 96 106 111 138 130 128 106 117 112 105 200
Sisko 92469 9-7765 PDF Beställ 104 96 106 108 130 135 115 106 101 101 103 220
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 85 89 103 114 126 109 130 103 121 106 112 190
Spiro PDF Beställ 79 97 121 93 143 136 98 121 140 99 118 180
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
PP Adissio PP 93228 9-8452 PDF Beställ 95 104 118 103 143 125 125 118 119 117 120 260
Adlon P 92751 9-7911 PDF Beställ 107 107 123 99 139 118 132 123 118 118 119 220
PP Advokat PP 92754 9-7943 PDF Beställ 103 98 118 105 131 118 127 118 108 116 115 250
Andy-Red 92954 9-8339 PDF Beställ 121 109 106 105 142 137 114 106 114 105 113 220
PP Barman PP 92918 9-7994 PDF Beställ 102 101 112 106 145 123 114 112 130 109 127 240
Bayard 93232 9-8488 PDF Beställ 94 102 102 159 145 122 121 125 113 0
PP Broker PP 93138 9-8423 PDF Beställ 104 99 101 103 139 133 112 101 113 102 116 235
Camden RDC 93233 9-8489 PDF Beställ 108 111 120 105 162 154 124 120 123 102 121 320
Carenzo 93229 9-8449 PDF Beställ 98 97 124 104 164 142 141 124 128 117 122 310
Caruso 93325 9-8500 PDF Beställ 100 155 137 127 117 121 126 121 220
First ll 92756 9-7945 PDF Beställ 107 106 114 101 138 123 130 114 115 112 115 250
Garfield 93149 9-8450 PDF Beställ 102 102 124 105 152 136 130 124 115 118 126 235
Garido 92755 9-7944 PDF Beställ 102 101 112 99 143 138 130 112 109 105 113 260
PP Hansen PP 93065 9-8364 PDF Beställ 108 108 107 109 148 132 126 107 119 114 122 290
Hickstead 93062 9-8361 PDF Beställ 105 110 109 108 149 134 133 109 124 111 113 260
Hotspot P 92679 9-7855 PDF Beställ 113 113 99 115 144 137 124 99 117 111 107 270
Hulk P 93134 9-8405 PDF Beställ 106 111 114 111 147 133 130 114 119 115 117 290
Jackson 93063 9-8362 PDF Beställ 104 104 127 99 156 134 131 130 130 109 119 280
Lipton 93064 9-8363 PDF Beställ 129 113 124 98 148 136 137 124 118 100 118 250
PP Lupo PP 93135 9-8406 PDF Beställ 107 102 109 101 141 125 112 109 119 113 125 190
Marpon 93234 9-8490 PDF Beställ 112 104 112 101 156 131 135 116 124 109 0
Metro 93139 9-8453 PDF Beställ 115 105 118 108 158 158 119 118 116 101 119 320
Migel 93329 PDF Beställ 103 162 142 121 122 127 113 0
Mirco 93230 9-8455 PDF Beställ 104 106 117 110 159 139 136 117 121 119 121 300
Predator 92916 9-7985 PDF Beställ 122 113 131 986 151 135 136 131 118 108 123 240
PP Sailor PP 93226 9-8454 PDF Beställ 102 108 125 95 158 148 118 125 121 103 123 455
Sir-Red 93132 9-8401 PDF Beställ 114 111 114 96 148 143 142 114 108 94 109 260
Stuntman 92914 9-7983 PDF Beställ 105 104 109 100 141 122 128 109 120 115 116 250
Youngster 92917 9-7993 PDF Beställ 108 108 113 100 151 144 113 113 122 113 121 250
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Ilex 9227 9-1489 PDF Beställ 99 96 94 100 118 116 121 94 101 101 200
Manderville 9182 9-1442 PDF Beställ 260
Napier 9159 9-1419 PDF Beställ 255
Prodigy 9144 9-1404 PDF Beställ 240
Real McCoy 9160 9-1420 PDF Beställ 265
Zimt (RDM) 9266 9-1530 PDF Beställ 133 129 109 115 113 106 220
Namn Stb. nr. Kod. nr. Pris
Amarula 700569 7-1880 PDF Beställ 0
Canyon 700369 7-1763 PDF Beställ 350
PP David Pp 700321 7-1730 PDF Beställ 240
Duplago 700266 7-1709 PDF Beställ 240
Hacker 120567 7-1498 PDF Beställ 240
Hurvinek 700013 7-1645 PDF Beställ 190
Husold 700368 7-1762 PDF Beställ 330
Jucator 700267 7-1710 PDF Beställ 260
Noel 700476 7-1824 PDF Beställ 240
PP Prosit Pp 700447 7-1801 PDF Beställ 260
Puck 120697 7-1532 PDF Beställ 260
Vassri 700567 7-1878 PDF Beställ 0
PP Veles Pp 700570 7-1881 PDF Beställ 0
PP Vinland PP 120898 7-1598 PDF Beställ 240
Volker 7-1704 PDF Beställ 230
Superstar 700444 7-1799 PDF Beställ 240
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Emerald 700244 7-1743 PDF Beställ 250
Malaga Pp 700170 7-1681 PDF Beställ 260
Manolo Pp 120941 7-1610 PDF Beställ 260
Sehrgut 700172 7-1683 PDF Beställ 230
Vaenomenal 120842 7-1576 PDF Beställ 240
Hoffnung PS 700370 7-1761 PDF Beställ 215
Mailand PP endast sexade 7-1800 PDF Beställ 550
PP Victim PP 700526 7-1848 PDF Beställ 125 116 115 110 106 113 250
PP Volaris PP 700527 7-1849 PDF Beställ 121 108 107 114 116 118 250
PP Maui PP 700528 7-1850 PDF Beställ 122 119 106 112 104 108 250

Interbullvärden 20210408

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.