Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Big Point 91436 9-7341 PDF Beställ 86 99 101 93 147 136 120 112 127 105 124 220
Boss 91433 9-7338 PDF Beställ 106 109 98 92 141 133 119 106 116 109 127 270
Cipe 92377 9-7688 PDF Beställ 86 92 105 99 136 126 125 106 126 94 124 230
Gobi 91288 9-7312 PDF Beställ 98 102 99 104 123 108 139 100 108 115 127 210
Goldday 91078 9-7242 PDF Beställ 96 103 91 112 124 111 137 96 104 127 125 260
Jentin 91545 9-7413 PDF Beställ 104 94 107 97 131 119 111 113 114 124 127 230
Mabuse 91979 9-7534 PDF Beställ 89 92 95 103 127 119 124 112 121 90 118 180
Motion 91430 9-7326 PDF Beställ 89 95 109 107 135 119 115 116 130 118 132 180
Davos 91981 9-7547 PDF Beställ 98 97 110 111 129 118 119 120 119 102 126 160
Snowboard 92386 9-7720 PDF Beställ 113 100 120 102 145 139 108 120 119 102 124 205
Mercury 92137 9-7587 PDF Beställ 105 98 109 116 142 127 126 120 126 103 135 200
Snowflake PDF Beställ 93 99 101 93 138 137 121 101 109 100 0
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Bali P 92384 9-7718 PDF Beställ 102 101 114 102 147 120 133 125 140 124 148 205
Bretagne 92279 9-7640 PDF Beställ 118 109 106 99 145 130 130 113 119 118 136 270
Cassis PDF Beställ 99 100 105 109 143 123 133 110 132 110 141 205
Charming 92379 9-7690 PDF Beställ 97 98 107 104 146 135 126 116 120 108 135 240
Come On 92135 9-7583 PDF Beställ 123 115 97 119 142 136 118 103 109 123 129 230
Custos 92282 9-7651 PDF Beställ 101 102 105 103 150 136 128 115 130 107 139 200
Dugal 92284 9-7668 PDF Beställ 97 97 113 118 136 113 130 123 129 117 144 220
Francis 92278 9-7638 PDF Beställ 117 110 104 95 139 127 125 112 120 112 135 270
Guard 91553 9-7448 PDF Beställ 112 114 104 93 140 133 113 114 119 100 125 190
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 111 103 110 112 140 127 134 123 114 107 141 220
PP Louis PP RDC 92131 9-7550 PDF Beställ 102 108 105 94 133 116 114 113 131 115 134 260
Martinius 92140 9-7613 PDF Beställ 103 102 103 108 154 142 119 109 128 109 141 290
Nugget RDC 92136 9-7586 PDF Beställ 120 106 108 105 144 126 120 114 132 119 142 0
PP Paletti PP 92385 9-7719 PDF Beställ 104 100 101 101 141 132 112 108 117 118 129 250
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 104 98 120 107 152 131 128 126 137 111 143 220
Power 92139 9-7612 PDF Beställ 98 100 97 122 142 129 140 108 118 99 137 290
PP Popstar PP 92281 9-7650 PDF Beställ 94 106 95 104 133 126 118 107 112 117 127 240
Presto 91982 9-7551 PDF Beställ 110 105 106 111 147 134 122 113 132 110 138 230
Review 92383 9-7714 PDF Beställ 109 104 112 116 152 140 125 119 127 100 138 230
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 94 96 99 114 138 119 140 105 129 111 139 220
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Hilltown Oblique 9203 9-1463 PDF Beställ 0
Manderville 9182 9-1442 PDF Beställ 0
Nacet 589866 9-1467 PDF Beställ 105 102 104 99 124 116 116 114 100 114 200
Napier 9159 9-1419 PDF Beställ 0
Prodigy 9144 9-1404 PDF Beställ 0
Real McCoy 9160 9-1420 PDF Beställ 0
Saba 9208 9-1468 PDF Beställ 122 120 118 111 100 94 210
Sevillo 9206 9-1466 PDF Beställ 120 113 121 105 102 108 250
Vitality 9217 9-1478 PDF Beställ 260
Namn Stb. nr. Kod. nr. Pris
Hacker 120567 7-1498 PDF Beställ 240
Huxley 120768 7-1552 PDF Beställ 170
Huzit 120232 7-1459 PDF Beställ 170
Jaguar 120568 7-1499 PDF Beställ 240
Priamos Pp 120839 7-1573 PDF Beställ 245
Puck 120697 7-1532 PDF Beställ 260
PP Vinland PP 120898 7-1598 PDF Beställ 240

Interbullvärden 2017 04 04

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.