Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Andy-Red 92954 9-8339 PDF Beställ 122 110 106 100 140 132 118 106 115 104 110 220
Aragon 92464 9-7739 PDF Beställ 106 112 116 96 131 123 109 113 121 107 110 180
Bonum 929253 9-8312 PDF Beställ 96 109 120 106 142 140 123 120 126 82 112 220
Bravos 92920 9-7996 PDF Beställ 106 110 115 96 127 123 113 115 111 113 111 160
Beatclub 93423 9-8548 PDF Beställ 100 99 110 103 146 133 135 106 136 96 109 190
Casino 93331 9-8523 PDF Beställ 100 100 119 103 155 150 115 119 139 99 109 220
Charming 92379 9-7690 PDF Beställ 94 97 113 96 125 135 111 113 98 91 100 250
Davos 91981 9-7547 PDF Beställ 89 94 110 108 117 114 115 110 105 101 105 90
Dreamshot 92817 9-7953 PDF Beställ 87 90 108 85 130 118 122 108 121 117 113 230
Famasio 91843 9-7478 PDF Beställ 83 90 115 97 132 131 109 115 119 94 113 190
First ll 92756 9-7945 PDF Beställ 107 106 116 97 133 125 122 121 121 102 116 250
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 109 96 121 103 119 125 128 121 91 93 101 240
Lobach 91552 9-7447 PDF Beställ 98 101 93 112 118 119 107 93 103 108 106 170
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 101 97 130 95 128 121 104 130 119 108 116 220
Power R 92139 9-7612 PDF Beställ 90 95 104 111 136 129 122 104 120 114 106 200
Spiro 93227 9-8451 PDF Beställ 79 97 115 89 136 136 96 115 128 96 113 150
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 84 86 100 114 121 103 126 100 121 107 111 190
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
PP Adissio PP 93228 9-8452 PDF Beställ 92 103 116 100 133 118 121 116 112 118 118 0
Asco-Red 93503 9-8596 PDF Beställ 110 105 110 102 152 134 128 110 127 118 117 260
PP Barman PP 92918 9-7994 PDF Beställ 101 99 109 107 133 114 112 109 126 104 122 240
Bayard 93232 9-8488 PDF Beställ 94 102 119 97 155 140 116 119 125 111 123 260
PP Broker PP 93138 9-8423 PDF Beställ 99 97 102 104 135 127 111 102 115 103 114 235
Camden RDC 93233 9-8489 PDF Beställ 108 110 118 103 153 148 117 118 119 100 119 320
Canitz 93457 9-8563 PDF Beställ 98 98 115 107 156 145 132 115 123 104 126 260
Carenzo 93229 9-8449 PDF Beställ 98 98 120 104 155 136 134 120 125 115 121 280
Caruso 93325 9-8500 PDF Beställ 105 102 116 97 152 132 125 116 121 129 121 220
Collin 93330 9-8522 PDF Beställ 98 100 103 112 145 132 144 103 115 109 109 260
Foreman 93459 9-8565 PDF Beställ 101 103 106 110 161 149 129 99 124 114 119 345
PP Hotapp PP 93501 9-8590 PDF Beställ 94 102 107 119 130 120 111 107 111 116 118 0
Lipton 93064 9-8363 PDF Beställ 130 115 117 98 138 131 131 117 113 103 111 250
PP Lupo PP 93135 9-8406 PDF Beställ 107 102 108 101 136 121 111 108 120 112 120 190
Marpon 93234 9-8490 PDF Beställ 112 104 114 98 146 125 131 114 120 106 128 250
Metro 93139 9-8453 PDF Beställ 113 103 117 105 152 152 112 117 119 97 118 240
Migel 93329 9-8503 PDF Beställ 89 92 120 102 155 138 116 120 124 112 130 240
Mirco 93230 9-8455 PDF Beställ 106 10 111 108 155 138 131 111 122 114 120 240
Reno Red 93502 9-8594 PDF Beställ 106 102 119 103 146 123 135 119 122 103 126 0
PP Sailor PP 93226 9-8454 PDF Beställ 102 109 124 92 146 141 112 124 116 101 118 265
Simba P 93505 9-8619 PDF Beställ 105 109 114 99 152 145 121 114 118 110 118 240
Sir-Red 93132 9-8401 PDF Beställ 112 112 111 99 143 138 137 111 107 91 110 260
PP Sky-Red PP 93328 9-8506 PDF Beställ 125 113 114 109 141 129 125 114 115 103 115 240
PP Soho PP 93456 9-8562 PDF Beställ 99 104 102 104 138 124 118 102 118 113 116 310
Sunrise 93458 9-8564 PDF Beställ 96 96 119 104 159 151 122 119 117 103 124 350
Sunset 93448 9-4969 PDF Beställ 113 104 112 96 153 132 123 112 127 114 124 320
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Ilex 9227 9-1489 PDF Beställ 99 96 92 100 115 117 112 93 100 96 200
Manderville 9182 9-1442 PDF Beställ 260
Napier 9159 9-1419 PDF Beställ 255
Prodigy 9144 9-1404 PDF Beställ 240
Real McCoy 9160 9-1420 PDF Beställ 265
Zimt (RDM) 9266 9-1530 PDF Beställ 132 130 109 109 112 107 220
Namn Stb. nr. Kod. nr. Pris
Amarula 700569 7-1880 PDF Beställ 260
Canyon 700369 7-1763 PDF Beställ 350
PP David Pp 700321 7-1730 PDF Beställ 240
Duplago 700266 7-1709 PDF Beställ 240
Hacker 120567 7-1498 PDF Beställ 240
Husold 700368 7-1762 PDF Beställ 330
Jucator 700267 7-1710 PDF Beställ 260
Nissan 700688 7-1938 PDF Beställ 240
Noel 700476 7-1824 PDF Beställ 240
PP Prosit Pp 700447 7-1801 PDF Beställ 260
Vassri 700567 7-1878 PDF Beställ 260
PP Veles Pp 700570 7-1881 PDF Beställ 255
Superstar 700444 7-1799 PDF Beställ 240
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Emerald 700244 7-1743 PDF Beställ 250
Hoffnung PS 700370 7-1761 PDF Beställ 215
Mailand PP endast sexade 7-1800 PDF Beställ 550
PP Majestaet PP 700643 7-1918 PDF Beställ 235
Malaga Pp 700170 7-1681 PDF Beställ 260
Manolo Pp 120941 7-1610 PDF Beställ 260
PP Maui PP 700528 7-1850 PDF Beställ 122 119 106 112 104 108 250
Sehrgut 700172 7-1683 PDF Beställ 230
Vaenomenal 120842 7-1576 PDF Beställ 240
PP Victim PP 700526 7-1848 PDF Beställ 125 116 115 110 106 113 250
PP Volaris PP 700527 7-1849 PDF Beställ 121 108 107 114 116 118 250

Interbullvärden 20220405

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.