Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Bonum 929253 9-8312 PDF Beställ 95 108 113 94 148 140 126 113 127 90 109 220
Bravos 92920 9-7996 PDF Beställ 106 111 117 98 142 133 113 117 122 107 111 160
Dreamshot 92817 9-7953 PDF Beställ 87 90 113 86 140 125 126 113 120 115 112 230
Fageno 91456 9-7374 PDF Beställ 113 100 104 107 130 129 101 100 119 102 105 180
Famasio 91843 9-7478 PDF Beställ 84 91 116 98 139 134 112 116 117 98 108 190
Lobach 91552 9-7447 PDF Beställ 101 101 97 112 128 126 110 97 109 112 107 170
Martinius 92140 9-7613 PDF Beställ 97 97 109 107 141 133 109 109 120 105 112 240
Sinclair 92753 9-7942 PDF Beställ 96 94 107 109 142 134 115 107 114 117 107 200
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 103 97 119 105 137 127 130 119 108 104 107 240
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 85 89 105 113 125 113 127 105 121 107 109 190
Power 92139 9-7612 PDF Beställ 87 97 112 107 141 133 124 112 110 105 105 200
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Adlon P 92751 9-7911 PDF Beställ 108 108 123 98 140 120 129 123 119 122 113 220
PP Advokat PP 92754 9-7943 PDF Beställ 104 97 119 106 133 120 125 119 109 120 112 250
Andy-Red 92954 9-8339 PDF Beställ 124 112 109 103 146 142 113 109 115 105 108 220
PP Atomic PP 92528 9-7809 PDF Beställ 90 96 114 96 130 116 124 114 119 105 107 280
Baleo 93061 9-8360 PDF Beställ 105 113 123 101 153 140 125 123 119 112 115 250
PP Barman PP 92918 9-7994 PDF Beställ 104 102 115 105 145 129 116 115 131 109 117 350
Berlin 92913 9-7979 PDF Beställ 108 109 119 111 151 128 121 119 132 130 117 240
Charlston 92915 9-7984 PDF Beställ 112 102 128 104 145 119 123 128 131 122 126 240
Epos Red 92527 9-7808 PDF Beställ 95 93 114 103 137 121 123 114 119 111 112 260
Feedback 92674 9-7838 PDF Beställ 101 106 111 102 144 133 127 111 112 112 108 240
Felix 92673 9-7837 PDF Beställ 112 106 107 95 145 131 118 107 120 129 110 260
First ll 92756 9-7945 PDF Beställ 106 105 113 101 140 125 130 113 118 115 113 250
Garido 92755 9-7944 PDF Beställ 106 102 114 96 154 146 130 114 113 106 111 260
Gonzales 92919 9-7995 PDF Beställ 115 115 113 108 150 143 114 113 120 105 109 250
Greenwich 92748 9-7902 PDF Beställ 112 111 115 95 155 141 119 115 127 113 115 280
PP Hansen PP 93065 9-8364 PDF Beställ 107 107 108 105 147 132 122 108 124 116 115 290
Hickstead 93062 9-8361 PDF Beställ 106 109 109 110 153 137 131 109 126 115 112 260
Hotspot P 92679 9-7855 PDF Beställ 114 113 101 115 145 138 126 101 115 111 109 290
Jackson 93063 9-8362 PDF Beställ 103 104 132 100 158 137 130 132 130 108 116 280
Lipton 93064 9-8363 PDF Beställ 131 114 126 101 156 143 135 126 118 100 112 330
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 101 97 124 94 135 123 119 124 119 107 115 220
Predator 92916 9-7985 PDF Beställ 124 114 129 94 155 137 134 129 124 110 116 290
Semino 92682 9-7895 PDF Beställ 107 109 116 106 150 142 125 116 118 98 108 240
Sisko 92469 9-7765 PDF Beställ 108 100 108 105 133 130 121 108 102 106 102 220
Stuntman 92914 9-7983 PDF Beställ 106 103 109 99 144 124 127 109 125 123 111 250
Youngster 92917 9-7993 PDF Beställ 111 114 113 101 155 149 112 113 121 117 115 250
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Hawaiian 9-1508 PDF Beställ 260
Hector 9-1507 PDF Beställ 260
Hilltown Oblique 9203 9-1463 PDF Beställ 260
Manderville 9182 9-1442 PDF Beställ 260
Napier 9159 9-1419 PDF Beställ 255
Prodigy 9144 9-1404 PDF Beställ 240
Real McCoy 9160 9-1420 PDF Beställ 265
Victory 9-1486 PDF Beställ 270
Vitality 9217 9-1478 PDF Beställ 275
Ilex 9227 9-1489 PDF Beställ 99 96 94 100 118 116 121 94 101 101 200
Namn Stb. nr. Kod. nr. Pris
Canyon 700369 7-1763 PDF Beställ 350
PP David Pp 700321 7-1730 PDF Beställ 240
Duplago 700266 7-1709 PDF Beställ 240
Hamburg 700050 7-1631 PDF Beställ 260
Hurvinek 700013 7-1645 PDF Beställ 190
Husold 700368 7-1762 PDF Beställ 330
Jucator 700267 7-1710 PDF Beställ 260
Puck 120697 7-1532 PDF Beställ 260
PP Vinland PP 120898 7-1598 PDF Beställ 240
Vollmilch 700242 7-1741 PDF Beställ 260
Volker 7-1704 PDF Beställ 230
Superstar PDF Beställ 240
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Emerald 700244 7-1743 PDF Beställ 350
Hokuspokus 700246 7-1745 PDF Beställ 235
Malaga Pp 700170 7-1681 PDF Beställ 260
Manton 120841 7-1575 PDF Beställ 240
Sehrgut 700172 7-1683 PDF Beställ 260
Sunrise 700243 7-1742 PDF Beställ 290
Vaenomenal 120842 7-1576 PDF Beställ 240
Hoffnung PS 700370 7-1761 PDF Beställ 215

Interbullvärden 20200407

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.