Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Basical 91975 9-7511 PDF Beställ 93 98 109 128 137 134 112 109 124 92 220
Big Point 91436 9-7341 PDF Beställ 87 99 104 94 135 127 115 113 123 95 220
Davos 91981 9-7547 PDF Beställ 94 94 107 112 124 119 120 113 110 98 160
Dreamshot 92817 9-7953 PDF Beställ 92 93 111 89 138 121 125 111 128 115 115 220
Epochal 91542 9-7392 PDF Beställ 88 88 106 100 120 112 129 106 113 88 160
Fageno 91456 9-7374 PDF Beställ 115 100 103 107 132 130 104 100 120 99 200
Francis 92278 9-7638 PDF Beställ 122 111 109 96 134 122 116 112 119 115 240
Goldday 91078 9-7242 PDF Beställ 96 101 89 111 117 105 135 93 101 127 119 150
Lobach 91552 9-7447 PDF Beställ 103 103 97 112 128 124 113 97 109 116 190
PP Louis PP RDC 92131 9-7550 PDF Beställ 100 108 104 98 110 95 110 113 118 116 60
Sinclair 92753 9-7942 PDF Beställ 99 97 106 109 138 130 118 106 108 116 200
Snowboard 92386 9-7720 PDF Beställ 113 100 108 102 137 134 102 119 115 97 120
Snowflake 91287 9-7313 PDF Beställ 95 99 96 93 127 131 112 96 104 95 120
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Adlon P 92751 9-7911 PDF Beställ 109 108 114 100 142 123 133 124 122 124 250
PP Advokat PP 92754 9-7943 PDF Beställ 106 103 104 109 138 125 128 121 114 118 280
Alamo 92524 9-7779 PDF Beställ 101 102 97 101 144 141 118 108 113 102 180
Aragon 92464 9-7739 PDF Beställ 108 112 107 101 147 136 122 117 117 123 250
PP Atomic PP 92528 9-7809 PDF Beställ 92 96 103 94 134 122 127 114 121 104 270
Bretagne 92279 9-7640 PDF Beställ 113 103 108 101 141 130 127 108 116 119 200
Cassis 92462 9-7728 PDF Beställ 95 97 101 105 134 123 124 109 117 104 205
Charming 92379 9-7690 PDF Beställ 93 97 106 105 140 137 116 115 111 101 240
Dugal 92284 9-7668 PDF Beställ 94 94 108 115 123 106 115 115 121 124 120
Epos Red 92527 9-7808 PDF Beställ 96 94 106 102 136 124 128 117 115 104 250
Feedback 92674 9-7838 PDF Beställ 101 107 104 104 151 141 129 113 117 106 230
Felix 92673 9-7837 PDF Beställ 121 106 101 101 153 140 122 112 123 124 260
First 92530 9-7811 PDF Beställ 96 100 111 103 147 138 116 119 121 113 260
First ll 92756 9-7945 PDF Beställ 103 105 104 100 147 132 133 116 122 116 240
Garido 92755 9-7944 PDF Beställ 107 102 113 102 156 148 133 113 117 110 240
Greenwich 92748 9-7902 PDF Beställ 114 111 106 100 155 141 122 117 128 116 380
Hansa P 92466 9-7764 PDF Beställ 97 103 95 121 147 136 126 103 125 115 245
Hotspot P 92679 9-7855 PDF Beställ 112 113 94 115 155 146 130 106 118 117 280
Igedo 92461 9-7727 PDF Beställ 93 96 101 111 143 127 122 118 125 118 200
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 105 100 102 104 139 133 128 121 106 104 220
Martinius 92140 9-7613 PDF Beställ 100 101 99 107 138 131 111 110 117 109 290
PP Mineral PP 92531 9-7812 PDF Beställ 120 109 98 108 140 132 120 110 123 100 240
Nuntius 92529 9-7810 PDF Beställ 115 110 103 108 138 132 114 110 112 114 120
PP Paletti PP 92385 9-7719 PDF Beställ 99 101 92 102 138 133 108 107 115 116 190
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 102 99 113 101 140 122 121 125 127 111 137 220
Sakai Red 92470 9-7769 PDF Beställ 112 108 95 105 141 138 126 108 110 99 230
Semino 92682 9-7895 PDF Beställ 110 110 101 105 152 146 124 117 123 97 240
Sisko 92469 9-7765 PDF Beställ 109 99 99 109 139 135 126 106 107 104 220
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 90 94 100 108 124 114 127 100 114 111 190
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Hilltown Oblique 9203 9-1463 PDF Beställ 260
Manderville 9182 9-1442 PDF Beställ 260
Napier 9159 9-1419 PDF Beställ 255
Prodigy 9144 9-1404 PDF Beställ 240
Real McCoy 9160 9-1420 PDF Beställ 265
Victory 9-1486 PDF Beställ 240
Vitality 9217 9-1478 PDF Beställ 260
Ilex 9227 9-1489 PDF Beställ 99 96 94 104 118 116 121 94 101 101 200
Namn Stb. nr. Kod. nr. Pris
Hamburg 700050 7-1631 PDF Beställ 260
Hurvinek 700013 7-1645 PDF Beställ 190
Priamos Pp 120839 7-1573 PDF Beställ 245
Puck 120697 7-1532 PDF Beställ 260
Volker 7-1704 PDF Beställ 230
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Manton 120841 7-1575 PDF Beställ 240
Polarlicht 120720 7-1542 PDF Beställ 111 116 210
Vaenomenal 120842 7-1576 PDF Beställ 240
Sehrgut 700172 7-1683 PDF Beställ 260
Maestro Pp 700171 7-1682 PDF Beställ 260
Malaga Pp 700170 7-1681 PDF Beställ 260
Midwest 700168 7-1679 PDF Beställ 260
Haldor 700169 7-1680 PDF Beställ 260

Interbullvärden 20190402

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.