Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Aragon 92464 9-7739 PDF Beställ 106 112 116 94 137 129 116 113 118 106 113 180
Bonum 929253 9-8312 PDF Beställ 96 109 119 97 149 146 125 122 130 84 113 220
Bravos 92920 9-7996 PDF Beställ 106 110 117 95 135 127 111 114 120 110 115 160
Casino 93331 9-8523 PDF Beställ 100 100 106 106 153 150 115 121 108 109 220
Charming 92379 9-7690 PDF Beställ 94 97 115 98 129 137 111 109 104 92 102 250
Dreamshot 92817 9-7953 PDF Beställ 87 90 113 86 136 123 125 110 124 116 113 230
Famasio 91843 9-7478 PDF Beställ 83 90 115 98 133 131 110 115 120 94 112 190
First ll 92756 9-7945 PDF Beställ 107 106 114 101 138 125 127 116 117 112 115 250
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 102 96 121 103 123 126 131 122 97 92 103 240
Lobach 91552 9-7447 PDF Beställ 98 101 95 112 122 122 109 94 105 109 107 170
Martinius 92140 9-7613 PDF Beställ 94 96 110 107 142 136 105 112 127 110 117 240
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 101 97 131 95 132 116 108 129 125 113 121 220
Power R 92139 9-7612 PDF Beställ 90 96 106 111 140 133 126 107 120 113 106 200
Sinclair 92753 9-7942 PDF Beställ 96 94 108 107 131 129 116 107 111 110 107 200
Sisko 92469 9-7765 PDF Beställ 104 96 106 108 133 137 116 109 105 101 105 220
Spiro 9-8451 PDF Beställ 79 97 121 93 141 137 98 119 137 98 116 180
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 85 89 103 114 125 107 130 102 122 109 112 190
PP Uckermärker Jamaica PP PDF Beställ 160
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
PP Adissio PP 93228 9-8452 PDF Beställ 95 104 118 103 143 124 125 119 118 118 122 260
Adlon P 92751 9-7911 PDF Beställ 107 107 123 100 138 115 132 123 117 121 120 220
PP Advokat PP 92754 9-7943 PDF Beställ 103 98 118 108 131 117 129 118 107 116 114 250
Andy-Red 92954 9-8339 PDF Beställ 121 109 106 104 142 135 115 106 113 106 113 220
Baleo 93061 9-8360 PDF Beställ 103 112 122 97 144 136 127 122 111 110 119 250
PP Barman PP 92918 9-7994 PDF Beställ 102 101 112 107 143 120 116 110 130 108 128 240
Bayard 93232 9-8488 PDF Beställ 101 102 100 159 144 120 122 125 114 123 260
PP Broker PP 93138 9-8423 PDF Beställ 104 99 101 104 139 132 113 100 116 104 116 235
Camden RDC 93233 9-8489 PDF Beställ 108 111 120 104 161 154 123 120 122 102 120 320
Carenzo 93229 9-8449 PDF Beställ 98 97 124 105 163 141 139 123 128 118 124 280
Caruso 93325 9-8500 PDF Beställ 99 156 137 126 117 124 127 121 220
Collin 93330 9-8522 PDF Beställ 100 100 104 113 153 140 146 104 118 109 112 260
Garfield 93149 9-8450 PDF Beställ 102 102 124 105 152 136 131 125 114 117 125 235
PP Hansen PP 93065 9-8364 PDF Beställ 108 108 107 109 145 130 124 108 120 115 121 290
Hickstead 93062 9-8361 PDF Beställ 105 110 109 109 147 130 132 110 125 113 113 260
Hulk P 93134 9-8405 PDF Beställ 106 111 114 113 146 129 129 113 121 115 117 290
Jackson 93063 9-8362 PDF Beställ 104 104 127 96 151 127 130 127 125 104 126 280
Lipton 93064 9-8363 PDF Beställ 129 113 124 99 146 135 136 122 118 101 115 250
PP Lupo PP 93135 9-8406 PDF Beställ 107 102 109 99 141 125 113 108 122 112 122 190
Marpon 93234 9-8490 PDF Beställ 112 104 112 98 154 130 135 114 123 108 131 250
Metro 93139 9-8453 PDF Beställ 115 105 118 106 157 157 118 117 118 100 118 320
Migel 93329 9-8503 PDF Beställ 115 103 160 142 121 121 124 115 131 240
Mirco 93230 9-8455 PDF Beställ 104 106 117 110 159 139 135 116 122 118 122 300
Predator 92916 9-7985 PDF Beställ 122 113 131 86 148 133 136 131 119 109 121 240
PP Sailor PP 93226 9-8454 PDF Beställ 102 108 125 94 156 147 119 124 121 102 120 290
Sir-Red 93132 9-8401 PDF Beställ 114 111 114 97 147 141 141 112 108 94 110 260
Stuntman 92914 9-7983 PDF Beställ 105 104 109 97 139 120 127 108 120 115 116 250
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Ilex 9227 9-1489 PDF Beställ 99 96 92 100 117 120 114 92 101 97 200
Manderville 9182 9-1442 PDF Beställ 260
Napier 9159 9-1419 PDF Beställ 255
Prodigy 9144 9-1404 PDF Beställ 240
Real McCoy 9160 9-1420 PDF Beställ 265
Zimt (RDM) 9266 9-1530 PDF Beställ 132 130 109 109 112 107 220
Namn Stb. nr. Kod. nr. Pris
Amarula 700569 7-1880 PDF Beställ 260
Canyon 700369 7-1763 PDF Beställ 350
PP David Pp 700321 7-1730 PDF Beställ 240
Duplago 700266 7-1709 PDF Beställ 240
Hacker 120567 7-1498 PDF Beställ 240
Hurvinek 700013 7-1645 PDF Beställ 190
Husold 700368 7-1762 PDF Beställ 330
Jucator 700267 7-1710 PDF Beställ 260
Noel 700476 7-1824 PDF Beställ 240
PP Prosit Pp 700447 7-1801 PDF Beställ 260
Puck 120697 7-1532 PDF Beställ 260
Vassri 700567 7-1878 PDF Beställ 260
PP Veles Pp 700570 7-1881 PDF Beställ 255
PP Vinland PP 120898 7-1598 PDF Beställ 240
Vollmacht 700588 7-1891 PDF Beställ 260
Vollmilch 700242 7-1741 PDF Beställ 260
Volker 7-1704 PDF Beställ 230
Superstar 700444 7-1799 PDF Beställ 240
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Emerald 700244 7-1743 PDF Beställ 250
Malaga Pp 700170 7-1681 PDF Beställ 260
Manolo Pp 120941 7-1610 PDF Beställ 260
Sehrgut 700172 7-1683 PDF Beställ 230
Vaenomenal 120842 7-1576 PDF Beställ 240
Hoffnung PS 700370 7-1761 PDF Beställ 215
Mailand PP endast sexade 7-1800 PDF Beställ 550
PP Victim PP 700526 7-1848 PDF Beställ 125 116 115 110 106 113 250
PP Volaris PP 700527 7-1849 PDF Beställ 121 108 107 114 116 118 250
PP Maui PP 700528 7-1850 PDF Beställ 122 119 106 112 104 108 250

Interbullvärden 20210805

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.