Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Big Point 91436 9-7341 PDF Beställ 87 99 105 93 141 133 116 112 126 96 124 220
Cipe 92377 9-7688 PDF Beställ 87 89 105 96 125 119 117 104 120 93 124 190
Davos 91981 9-7547 PDF Beställ 97 96 109 114 129 120 122 115 115 101 126 160
Epochal 91542 9-7392 PDF Beställ 90 92 105 100 122 113 131 105 117 88 120 200
Fageno 91456 9-7374 PDF Beställ 115 100 107 108 129 124 108 100 124 100 121 200
Fresco 92525 9-7780 PDF Beställ 97 96 98 121 118 123 108 94 95 102 90
Guard 91553 9-7448 PDF Beställ 116 119 101 92 133 126 109 106 120 104 125 190
Gobi 91288 9-7312 PDF Beställ 98 101 98 105 118 106 136 101 106 108 127 90
Goldday 91078 9-7242 PDF Beställ 96 103 92 111 1118 106 135 93 102 127 125 200
Jentin 91545 9-7413 PDF Beställ 102 94 103 99 130 117 106 114 118 128 127 200
Mabuse 91979 9-7534 PDF Beställ 89 91 93 103 126 117 122 110 120 96 120 180
Mercury 92137 9-7587 PDF Beställ 106 99 110 111 138 120 127 119 124 110 135 200
Motion 91430 9-7326 PDF Beställ 89 94 106 108 136 121 115 115 126 119 132 180
Nugget RDC 92136 9-7586 PDF Beställ 128 106 109 111 129 110 118 115 126 120 142 0
Philo 91289 9-7325 PDF Beställ 73 97 102 101 130 133 96 111 118 87 105 190
Snowboard 92386 9-7720 PDF Beställ 113 100 109 103 140 134 105 119 119 101 124 205
Snowflake PDF Beställ 93 99 101 93 138 137 121 101 109 100 230
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Alamo 92524 9-7779 PDF Beställ 98 101 97 108 147 142 120 103 117 106 180
Aragon 92464 9-7739 PDF Beställ 109 111 108 103 145 131 126 116 120 121 139 250
PP Atomic PP 92528 9-7809 PDF Beställ 94 100 108 96 146 135 127 112 126 105 136 270
Bali P 92384 9-7718 PDF Beställ 106 102 115 105 143 118 131 124 136 125 148 205
Bretagne 92279 9-7640 PDF Beställ 118 108 101 100 142 128 129 112 121 120 136 270
Cassis 92462 9-7728 PDF Beställ 99 101 104 108 136 117 130 109 129 112 141 205
Charming 92379 9-7690 PDF Beställ 96 97 105 105 138 130 123 115 116 108 135 240
Come On 92135 9-7583 PDF Beställ 123 113 97 121 138 135 117 102 110 117 129 120
Custos 92282 9-7651 PDF Beställ 100 102 105 104 146 135 128 115 124 104 139 200
Dugal 92284 9-7668 PDF Beställ 96 96 107 118 128 109 125 118 123 122 144 220
Epos Red 92527 9-7808 PDF Beställ 105 95 110 117 146 130 136 118 123 107 141 250
First 92530 9-7811 PDF Beställ 98 100 117 101 154 141 122 125 124 114 142 300
Francis 92278 9-7638 PDF Beställ 120 110 106 97 140 128 122 112 122 114 135 270
Hansa P 92466 9-7764 PDF Beställ 101 102 97 128 153 143 127 104 126 114 130 245
Igedo 92461 9-7727 PDF Beställ 96 98 104 125 141 123 123 116 128 115 142 200
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 111 103 109 110 138 125 132 123 111 110 141 220
PP Louis PP RDC 92131 9-7550 PDF Beställ 100 108 106 91 130 113 113 114 127 120 134 260
Martinius 92140 9-7613 PDF Beställ 103 102 104 102 150 140 116 108 126 107 141 290
PP Mineral PP 92531 9-7812 PDF Beställ 124 111 108 107 143 131 125 112 127 106 131 240
Nuntius 92529 9-7810 PDF Beställ 116 111 114 104 145 137 121 112 117 112 131 220
PP Paletti PP 92385 9-7719 PDF Beställ 104 100 95 99 138 131 111 107 116 117 129 250
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 104 98 115 105 143 125 124 126 129 110 143 220
PP Popstar PP 92281 9-7650 PDF Beställ 95 107 94 104 130 123 118 104 111 117 127 240
Presto 91982 9-7551 PDF Beställ 111 105 105 110 146 135 120 111 132 109 138 230
Review 92383 9-7714 PDF Beställ 107 102 112 115 148 137 121 117 128 98 136 230
Sakai Red 92470 9-7769 PDF Beställ 113 107 98 110 147 140 131 112 117 100 128 230
Sisko 92469 9-7765 PDF Beställ 108 98 100 118 143 139 124 105 110 107 130 220
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 91 95 98 117 133 117 138 104 122 113 139 220
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Hilltown Oblique 9203 9-1463 PDF Beställ 260
Manderville 9182 9-1442 PDF Beställ 260
Nacet 589866 9-1467 PDF Beställ 105 102 104 99 124 110 114 115 116 118 200
Napier 9159 9-1419 PDF Beställ 255
Prodigy 9144 9-1404 PDF Beställ 240
Real McCoy 9160 9-1420 PDF Beställ 265
Saba 9208 9-1468 PDF Beställ 122 120 118 111 100 94 210
Sevillo 9206 9-1466 PDF Beställ 119 112 120 105 102 109 250
Vitality 9217 9-1478 PDF Beställ 260
Ilex 9227 9-1489 PDF Beställ 100 99 94 101 122 121 122 94 101 104 115 240
Namn Stb. nr. Kod. nr. Pris
Hacker 120567 7-1498 PDF Beställ 240
Hamburg 700050 7-1631 PDF Beställ 260
Hurvinek 700013 7-1645 PDF Beställ 190
Jaguar 120568 7-1499 PDF Beställ 240
Priamos Pp 120839 7-1573 PDF Beställ 245
Puck 120697 7-1532 PDF Beställ 260
Verdi 700051 7-1632 PDF Beställ 260
PP Vinland PP 120898 7-1598 PDF Beställ 240
Vivaldi Pp 700065 7-1636 PDF Beställ 260

Interbullvärden 2018 04 07

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.