Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Big Point 91436 9-7341 PDF Beställ 87 99 104 93 146 136 120 111 127 102 124 220
Cipe 92377 9-7688 PDF Beställ 87 89 104 98 134 125 121 106 126 97 124 190
Davos 91981 9-7547 PDF Beställ 97 96 110 112 124 114 119 118 119 99 126 160
Fresco 92525 PDF Beställ 97 96 95 121 124 125 111 95 104 106 90
Gobi 91288 9-7312 PDF Beställ 98 101 100 104 121 107 139 101 108 112 127 90
Goldday 91078 9-7242 PDF Beställ 96 103 93 112 121 108 137 94 103 126 125 200
Jentin 91545 9-7413 PDF Beställ 102 94 105 96 130 118 112 112 115 125 127 200
Mabuse 91979 9-7534 PDF Beställ 89 91 95 103 128 119 124 111 121 93 118 180
Mercury 92137 9-7587 PDF Beställ 106 99 109 111 140 121 131 117 125 109 135 200
Motion 91430 9-7326 PDF Beställ 89 94 109 108 136 121 115 115 126 119 132 180
Snowboard 92386 9-7720 PDF Beställ 113 100 120 102 145 139 108 120 119 102 124 205
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Alamo 92524 PDF Beställ 98 101 100 108 152 144 122 104 122 106 180
Aragon 92464 9-7739 PDF Beställ 109 111 109 104 149 133 129 119 123 120 139 250
Bali P 92384 9-7718 PDF Beställ 106 102 118 104 147 120 133 124 140 124 148 205
Brentano 91977 9-7531 PDF Beställ 115 109 115 116 146 128 131 129 130 99 144 240
Bretagne 92279 9-7640 PDF Beställ 118 108 102 100 143 129 130 112 120 117 136 270
Cassis 92462 9-7728 PDF Beställ 99 101 103 108 140 119 132 111 133 110 141 205
Charming 92379 9-7690 PDF Beställ 96 97 107 106 143 133 125 115 119 108 135 240
Come On 92135 9-7583 PDF Beställ 121 111 91 120 138 133 118 103 110 120 129 120
Custos 92282 9-7651 PDF Beställ 99 102 100 104 149 135 128 115 130 104 139 200
Dugal 92284 9-7668 PDF Beställ 96 96 110 118 131 110 127 120 127 117 144 220
Francis 92278 9-7638 PDF Beställ 117 110 104 95 139 127 125 112 120 112 135 270
Hansa P (kommer i mars.) 92466 9-7764 PDF Beställ 101 102 106 128 157 144 129 106 127 114 130 0
Guard 91553 9-7448 PDF Beställ 112 114 104 93 140 133 113 114 119 100 125 190
Igedo 92461 9-7727 PDF Beställ 96 98 107 128 146 126 126 117 132 114 142 200
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 111 103 111 109 140 126 133 124 114 109 141 220
PP Louis PP RDC 92131 9-7550 PDF Beställ 100 108 105 92 132 115 114 113 130 116 134 260
Martinius 92140 9-7613 PDF Beställ 103 102 102 106 153 141 117 108 128 109 141 290
Nugget RDC 92136 9-7586 PDF Beställ 119 106 108 105 144 126 120 114 132 119 142 0
PP Paletti PP 92385 9-7719 PDF Beställ 104 100 95 100 141 132 112 107 118 118 129 250
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 104 98 120 106 149 128 126 126 126 112 143 220
Power 92139 9-7612 PDF Beställ 97 100 98 120 139 127 139 108 118 97 137 250
PP Popstar PP 92281 9-7650 PDF Beställ 95 110 93 104 133 124 118 105 112 118 127 240
Presto 91982 9-7551 PDF Beställ 111 105 107 111 147 135 122 112 132 108 138 230
Review 92383 9-7714 PDF Beställ 107 102 112 116 150 138 124 118 126 100 136 230
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 91 95 98 116 135 117 139 103 129 110 139 220
Sisko 92469 9-7765 PDF Beställ 108 98 106 115 148 141 127 106 113 108 130 220
Sakai Red 92470 9-7769 PDF Beställ 113 107 99 110 150 141 133 112 119 97 128 230
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Hilltown Oblique 9203 9-1463 PDF Beställ 260
Manderville 9182 9-1442 PDF Beställ 260
Nacet 589866 9-1467 PDF Beställ 105 102 103 99 123 115 116 112 102 114 200
Prodigy 9144 9-1404 PDF Beställ 240
Real McCoy 9160 9-1420 PDF Beställ 265
Saba 9208 9-1468 PDF Beställ 122 120 118 111 100 94 210
Sevillo 9206 9-1466 PDF Beställ 119 112 120 105 102 109 250
Vitality 9217 9-1478 PDF Beställ 260
Namn Stb. nr. Kod. nr. Pris
Hacker 120567 7-1498 PDF Beställ 240
Hamburg 700050 7-1631 PDF Beställ 260
Jaguar 120568 7-1499 PDF Beställ 240
Priamos Pp 120839 7-1573 PDF Beställ 245
Puck 120697 7-1532 PDF Beställ 260
Verdi 700051 7-1632 PDF Beställ 260
Vivaldi Pp 700065 7-1636 PDF Beställ 260

Interbullvärden 2017 04 04

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.