Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Big Point 91436 9-7341 PDF Beställ 87 100 101 91 149 139 121 112 124 109 124 220
Cipe 92377 9-7688 PDF Beställ 94 97 101 102 144 136 126 109 129 92 124 230
Epochal 91542 9-7392 PDF Beställ 90 92 105 97 121 100 129 103 119 99 120 120
Gobi 91288 9-7312 PDF Beställ 99 101 100 104 128 112 139 102 109 119 127 210
Goldday 91078 9-7242 PDF Beställ 96 103 91 112 124 111 137 96 104 127 125 260
Ikaro 91455 9-7368 PDF Beställ 124 106 92 127 121 118 113 99 108 110 116 90
Jentin 91545 9-7413 PDF Beställ 103 95 109 98 131 120 110 115 115 120 127 230
Mabuse 91979 9-7534 PDF Beställ 90 92 95 103 125 117 125 112 117 90 118 180
Motion 91430 9-7326 PDF Beställ 88 94 109 106 134 116 115 115 131 121 132 180
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Barolo 92133 9-7571 PDF Beställ 97 103 104 108 151 133 124 116 136 110 138 240
Brentano 91977 9-7531 PDF Beställ 115 107 116 116 147 130 132 129 130 99 144 240
Bretagne 92279 9-7640 PDF Beställ 115 108 107 98 145 132 129 113 119 117 136 270
Chanel 91976 9-7530 PDF Beställ 96 98 99 106 142 133 124 102 123 102 130 180
Charming 92379 9-7690 PDF Beställ 96 98 112 104 147 135 126 115 122 108 135 240
Come On 92135 9-7583 PDF Beställ 123 115 98 119 142 137 117 104 110 122 129 230
Custos 92282 9-7651 PDF Beställ 100 100 110 102 151 136 127 116 131 107 139 200
Davos 91981 9-7547 PDF Beställ 97 96 110 110 131 121 119 119 120 103 126 160
Dugal 92284 9-7668 PDF Beställ 114 114 138 115 133 121 131 115 144 220
Flacon 91845 9-7480 PDF Beställ 109 102 100 116 130 114 116 107 122 125 135 245
Francis 92278 9-7638 PDF Beställ 120 112 103 97 144 130 127 113 121 113 135 270
Guard 91553 9-7448 PDF Beställ 112 114 104 93 140 133 113 114 119 100 125 190
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 105 100 111 113 141 127 136 123 113 108 141 220
Knobby 91984 9-7549 PDF Beställ 109 114 103 92 141 132 120 116 118 109 132 240
Larabee 91546 9-7414 PDF Beställ 99 100 90 114 133 123 124 97 116 113 130 120
PP Louis PP RDC 92131 9-7550 PDF Beställ 102 108 105 97 135 118 117 112 129 117 134 260
Martinius 92140 9-7613 PDF Beställ 103 103 102 107 153 141 119 109 128 109 141 290
Mercury 92137 9-7587 PDF Beställ 105 98 111 116 142 127 126 120 126 103 135 200
Nugget RDC 92136 9-7586 PDF Beställ 118 106 109 104 145 128 122 115 131 119 142 0
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 104 98 123 108 152 130 129 126 137 111 143 220
Power 92139 9-7612 PDF Beställ 98 100 102 124 147 132 147 109 122 101 142 290
PP Popstar PP 92281 9-7650 PDF Beställ 94 106 100 105 132 125 117 108 113 115 127 240
Presto 91982 9-7551 PDF Beställ 111 106 107 111 148 135 122 113 134 110 138 230
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 94 95 100 116 141 122 141 106 131 108 139 220
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Nacet 589866 9-1467 PDF Beställ 108 99 121 111 116 116 102 111 200
Saba 9208 9-1468 PDF Beställ 122 120 118 111 100 94 210
Sevillo 9206 9-1466 PDF Beställ 129 119 128 103 109 107 250
Namn Stb. nr. Kod. nr. Pris
Hacker 120567 7-1498 PDF Beställ 240
Huxley 120768 7-1552 PDF Beställ 170
Huzit 120232 7-1459 PDF Beställ 170
Jaguar 120568 7-1499 PDF Beställ 240
Priamos Pp 120839 7-1573 PDF Beställ 245
Puck 120697 7-1532 PDF Beställ 260
PP Vinland PP 120898 7-1598 PDF Beställ 240

Interbullvärden 2017 04 04

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.