Aktuella tjurar

GGI,German Genetic International är vår huvuddistributör av tjurar och är en försäljningsorganisation ägd av nio tjurstationer. Där ingår 1,5 miljoner stamboksförda svarta Holsteinkor och 160 tusen stamboksförda röda Holsteinkor, genom det får vi ett mycket brett tjurmaterial att välja våra tjurar ifrån. De tjurar som väljs ut ger långlivade avkommor med bra fertilitet, ben och rörelser. Vi prioriterar hållbarhet och hälsa högt då vi anser att kor som håller och finns kvar länge i besättningen samt får vara friska är de mest lönsamma individerna. Andra egenskaper som vi också anser vara viktiga är såklart produktion och mjölkbarhet.

Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Big Point 91436 9-7341 PDF Beställ 87 99 101 94 141 132 118 113 125 98 121 220
Boss 91433 9-7338 PDF Beställ 106 109 98 92 141 133 119 106 116 109 127 270
Cipe 92377 9-7688 PDF Beställ 87 89 104 96 125 123 116 105 117 85 112 90
Davos 91981 9-7547 PDF Beställ 94 94 107 114 126 118 122 111 118 101 122 160
Epochal 91542 9-7392 PDF Beställ 89 90 100 100 124 114 131 107 117 90 122 200
Fageno 91456 9-7374 PDF Beställ 116 100 106 107 130 127 108 102 118 99 120 200
Fresco 92525 9-7780 PDF Beställ 99 97 94 121 115 123 108 90 89 99 103 90
Guard 91553 9-7448 PDF Beställ 114 116 97 95 130 122 110 105 114 109 123 150
Goldday 91078 9-7242 PDF Beställ 96 101 89 111 117 105 135 93 101 127 119 150
Mercury 92137 9-7587 PDF Beställ 105 97 111 112 134 114 125 121 126 111 142 200
Motion 91430 9-7326 PDF Beställ 87 93 108 109 128 116 112 113 120 120 128 180
Nugget RDC 92136 9-7586 PDF Beställ 124 104 104 115 131 114 118 110 124 124 140 0
Snowboard 92386 9-7720 PDF Beställ 113 100 108 103 136 131 104 119 117 99 119 205
Snowflake PDF Beställ 93 99 96 94 130 132 117 97 106 97 110 230
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Adlon P 92748 9-7902 PDF Beställ 110 108 114 105 152 133 134 123 126 126 154 250
Alamo 92524 9-7779 PDF Beställ 98 102 97 106 147 141 120 107 118 105 131 180
Aragon 92464 9-7739 PDF Beställ 108 113 107 104 144 131 126 116 118 121 136 250
PP Atomic PP 92528 9-7809 PDF Beställ 93 98 104 88 143 134 125 110 125 103 133 270
Bali P 92384 9-7718 PDF Beställ 106 102 113 107 138 114 130 123 133 123 145 205
Bretagne 92279 9-7640 PDF Beställ 117 107 99 100 139 124 129 111 119 122 132 270
Cassis 92462 9-7728 PDF Beställ 98 100 99 106 132 114 129 109 126 110 137 205
Charming 92379 9-7690 PDF Beställ 93 97 105 104 136 129 118 115 115 107 128 240
Dugal 92284 9-7668 PDF Beställ 94 95 108 116 128 108 122 117 125 123 137 120
Epos Red 92527 9-7808 PDF Beställ 97 95 107 117 143 127 136 117 121 108 140 250
Feedback 92674 9-7838 PDF Beställ 103 107 104 109 154 142 129 117 121 113 144 230
Felix 92673 9-7837 PDF Beställ 121 107 101 103 153 141 123 113 121 127 147 260
Francis 92278 9-7638 PDF Beställ 121 110 109 95 137 125 122 113 120 114 134 240
Hansa P 92466 9-7764 PDF Beställ 100 103 95 127 152 141 127 104 128 116 141 245
Hotspot P 92679 9-7855 PDF Beställ 98 98 94 121 161 152 130 105 123 117 146 280
Greenwich 92748 9-7902 PDF Beställ 114 112 107 96 161 143 126 121 134 122 151 380
Igedo 92461 9-7727 PDF Beställ 94 97 103 124 143 124 123 118 129 116 140 200
Kingston 92276 9-7624 PDF Beställ 108 102 103 112 133 122 131 120 108 108 135 220
PP Louis PP RDC 92131 9-7550 PDF Beställ 103 111 106 91 129 114 112 113 125 119 130 220
Martinius 92140 9-7613 PDF Beställ 100 102 101 103 150 140 116 111 126 108 142 290
PP Mineral PP 92531 9-7812 PDF Beställ 121 110 99 105 140 129 124 113 124 104 133 240
Nuntius 92529 9-7810 PDF Beställ 111 108 103 106 142 132 122 111 116 115 132 220
PP Paletti PP 92385 9-7719 PDF Beställ 104 99 94 99 138 130 110 109 118 118 130 190
Paradiso 92378 9-7689 PDF Beställ 102 99 113 101 140 122 121 125 127 111 137 220
Sakai Red 92470 9-7769 PDF Beställ 112 108 94 107 141 135 129 110 113 102 124 230
Semino 92682 9-7895 PDF Beställ 110 110 101 118 154 145 129 115 124 97 135 240
Sisko 92469 9-7765 PDF Beställ 108 98 99 117 142 138 124 105 109 107 128 220
Trend 92280 9-7649 PDF Beställ 91 95 100 116 132 115 137 105 123 113 137 220
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Hilltown Oblique 9203 9-1463 PDF Beställ 260
Manderville 9182 9-1442 PDF Beställ 260
Nacet 589866 9-6170 PDF Beställ 105 102 104 99 124 110 114 115 116 118 200
Napier 9159 9-1419 PDF Beställ 255
Prodigy 9144 9-1404 PDF Beställ 240
Real McCoy 9160 9-1420 PDF Beställ 265
Saba 9208 9-1468 PDF Beställ 122 120 118 111 100 94 210
Sevillo 9206 9-1466 PDF Beställ 119 112 120 105 102 109 250
Vitality 9217 9-1478 PDF Beställ 260
Ilex 9227 9-1489 PDF Beställ 100 99 94 101 122 121 122 94 101 104 115 240
Namn Stb. nr. Kod. nr. Pris
Hacker 120567 7-1498 PDF Beställ 240
Hamburg 700050 7-1631 PDF Beställ 260
Hurvinek 700013 7-1645 PDF Beställ 190
Jaguar 120568 7-1499 PDF Beställ 240
Priamos Pp 120839 7-1573 PDF Beställ 245
Puck 120697 7-1532 PDF Beställ 260
Verdi 700051 7-1632 PDF Beställ 200
PP Vinland PP 120898 7-1598 PDF Beställ 240
Vivaldi Pp 700065 7-1636 PDF Beställ 260
Namn Stb. nr. Kod. nr. Fett% Protein% Celltal RZD RZG RZM RZE RZS RZN RZR RZFit Pris
Manton 120841 7-1575 PDF Beställ 240
Polarlicht 120720 7-1542 PDF Beställ 111 116 210
Vaenomenal 120842 7-1576 PDF Beställ 240
Sehrgut 700172 7-1683 PDF Beställ 260
Malaga Pp 700170 7-1681 PDF Beställ 260
Midwest 700168 7-1679 PDF Beställ 260
Haldor 700169 7-1680 PDF Beställ 260

Interbullvärden 2018 04 07

 • Tjurar med en andra omgång döttrar (second crop) = mycket säkra avelsvärden.
 • Könssorterad sperma.
 • Namn
  Röd Holstein.
 • PP
  Hornlös, Pollad (PP).
 • Fett % mer än 107.
 • Protein % mer än 107.
 • Celltal mer än 107.