Tracesure Lambfinisher with Copper 250p (selen, jod, kobolt & koppar)

3250 kr

Tracesure Lambfinisher är anpassad för att ge slaktlamm i samband med avvänjning (från 26 kg). Bolusen tillgodoser djuren med *Koppar, Selen, Jod och Kobolt upp till fyra månader. Rekryteringslamm rekommenderar vi att ge de vanliga boluserna

Koppar skall ges med försiktighet. Försäkra er om behovet innan tillskott. 

Kvoten av koppar och molybden bör vara 5 - 6. Under detta =brist, över detta finns inget behov av koppar.

Kontakta GGI för råd om du vill

Specifikationer

Tracesure Lambfinisher innehåller 2gram Koppar, 100 mg Kobolt, 100 mg Selen och 470 mg Jod per bolus. Bolusarna ges med tillhörande lammingivare. 

Förpacknings storlek:

250 pack

*Koppar ska användas med försiktighet då behovet av koppar varierar mellan raser, foderslag, fodergiva, jordarter och årsmån. För att få en bättre överblick över kopparbehovet bör man ta en analys på sitt grovfoder. Analysen ska också göras på molybden då det mineralet binder upp koppar och påverkar det faktiska upptaget. 

Kopparbolus ska aldrig kombineras med andra kopparkällor så som kraftfoder med tillsatt koppar, lösmineral eller mineralstenar mm.

Tracesure Lambfinisher with Copper 250p (selen, jod, kobolt & koppar)