Tracesure Lamb with Copper 2 gram (selen, jod, kobolt & koppar)

2200 kr

"Tracesure Lamb with copper" innehåller en kapsel med 2 gram koppar, anpassad för djur över 20 kg. Bolusen tillgodoser djuren med *Koppar, Selen, Jod och Kobolt upp till sex månader. 

Koppar skall ges med försiktighet. Försäkra er om behovet innan tillskott. 

Kvoten av koppar och molybden bör vara 5 - 6. Under detta =brist, över detta finns inget behov av koppar.

Kontakta GGI för råd om du vill

Specifikationer

Tracesure Lamb utsöndrar per dag ~8,7 mg Koppar, ~1 mg Kobolt, ~0,55 mg Selen och ~3,6 mg Jod. Bolusarna ges med tillhörande ingivare. 

Förpacknings storlek:

250 pack

*Koppar ska användas med försiktighet då behovet av koppar varierar mellan raser, foderslag, fodergiva, jordarter och årsmån. För att få en bättre överblick över kopparbehovet bör man ta en analys på sitt grovfoder. Analysen ska också göras på molybden då det mineralet binder upp koppar och påverkar det faktiska upptaget. 

Kopparbolus ska aldrig kombineras med andra kopparkällor så som kraftfoder med tillsatt koppar, lösmineral eller mineralstenar mm.

Tracesure Lamb with Copper 2 gram (selen, jod, kobolt & koppar)