Tracesure I (Selen, Jod & Kobolt) för nöt

750 kr

Den ultimata spårämnesprodukten till nöt, ger tillskott i upp till 6 månader. Jod, Kobolt och Selen

10 bolusar per pack.

Så här fungerar Animax bolus

Specifikationer

Animax vombolus frisätter tillskott av jod, selen, kobolt och koppar i upp till 6 månader. Spårämnena frisätts genom läckage från bolusen. Grovfoderanalys kan ge information om behovet av spårämnestillskott, det är dock viktigt att det inte kommer med jordföroreningar i provet eftersom jord innehåller stora mängder spårämnen i förhållande till gräs. Bolusarna ger bl.a. bättre fertilitet, högre tillväxt, livskraftigare kalvar, bättre mjölkkvalitet och mjölkproduktionen kan höjas upp till 9 %.

 Bolusarna ges via munnen med en speciell ingivare. Ingivaren förs försiktigt in längst bak i djurets mun där bolusen kan släppas, djuret kommer då svälja bolusen tack vare sväljreflexen. 

Jod: Jodbrist kan yttra sig i nedsatt fertilitet, dålig tillväxt, senaborter, dödfödda kalvar, ökad kalvdödlighet, minskad mjölkkvalitet eller produktion, metaboliska rubbningar och nedsatt immunitet till ökad mottaglighet för diarrésjukdomar och parasiter. Ses ofta samtidigt med selenbrist då utnyttjandet av jod är beroende av selen.

Selen: Halterna av selen i Sverige är bland de lägsta i världen. Selenbrist visar sig i muskeldegeneration, nedsatt fertilitet och ökad frekvens dödfödda kalvar.

Kobolt: Är bas i bildandet av vitamin B12 som behövs bl.a för ämnesomsättningen och normal nervfunktion. Brist på kobolt ger nedsatt aptit och tillväxt men är svår att upptäcka eftersom förändringarna uppstår under lång tid.

Dosering: 
Kroppsvikt 200-550 kg = 1 bolus
Kroppsvikt >550 kg = 2 bolusar

Animax hemsida innehåller informativa filmer Klicka här

Tracesure I (Selen, Jod & Kobolt) för nöt