Tracesure Cu/I kalv

1250 kr

Varje förpackning innehåller 20 bolusar med jod, selen och kobolt samt 20 kapslar med *koppar.

Koppar skall ges med försiktighet. Försäkra er om behovet innan tillskott. 

Kvoten av koppar och molybden bör vara 5 - 6. Under detta =brist, över detta finns inget behov av koppar.

Så här fungerar Animax bolus

Kontakta GGI för råd om du vill

Specifikationer

Animax vombolus frisätter tillskott av jod, selen och kobolt i upp till 6 månader. Spårämnena frisätts genom läckage från bolusen. Grovfoderanalys kan ge information om behovet av spårämnestillskott, det är dock viktigt att det inte kommer med jordföroreningar i provet eftersom jord innehåller stora mängder spårämnen i förhållande till gräs.

Koppar: Högt molybdenintag eller lågt intag av koppar ger försämrad tillväxt, nedsatt immunitet och fertilitet.

Jod: Jodbrist kan yttra sig i nedsatt fertilitet, dålig tillväxt, ökad kalvdödlighet, minskad mjölkkvalitet eller produktion, metaboliska rubbningar och nedsatt immunitet till ökad mottaglighet för diarrésjukdomar och parasiter. Ses ofta samtidigt med selenbrist då utnyttjandet av jod är beroende av selen.

Selen: Halterna av selen i Sverige är bland de lägsta i världen. Selenbrist visar sig i muskeldegeneration och nedsatt fertilitet.

Kobolt: Är bas i bildandet av vitamin B12 som behövs bl.a för ämnesomsåttningen och normal nervfunktion. Brist på kobolt ger nedsatt aptit och tillväxt men är svår att upptäcka eftersom förändringarna uppstår under lång tid.

Dosering:

Kalvar 100-200 kg: 1 bolus och 1 kapsel

Bolusarna ges via munnen med en speciell ingivare. Ingivaren förs försiktigt in längst bak i djurets mun där bolusen kan släppas, djuret kommer då svälja bolusen tack vare sväljreflexen. 

Animax hemsidan innehåller informativa filmer, Klicka här!

* Kopparbolus ska i de flesta fall användas inför eller under betessäsong, en gång per år. Kan ges två gånger per år vid påvisad kopparbrist genom blod- eller leverprov. Koppar ska användas med försiktighet då behovet av koppar varierar mellan foderslag, fodergiva, jordarter och årsmån. För att få en bättre överblick över kopparbehovet bör man ta en analys på sitt grovfoder. Analysen ska också göras på molybden då det mineralet binder upp koppar och påverkar det faktiska upptaget. 

Kopparbolus ska aldrig kombineras med andra kopparkällor så som kraftfoder med tillsatt koppar, lösmineral eller mineralstenar mm.

Tracesure Cu/I kalv