Tracesure Co (kobolt) för 100 får och lamm

950 kr

Den ultimata spårämnesprodukten till får och lamm, ger tillskott i upp till 6 månader. Kobolt

Levereras i storlekarna 100 (pris 750 kr) eller 250 (pris 1570 kr) bolus per pack

Se en video med produkten

Specifikationer

Selen, jod, kobolt och koppar är kristiska spårämnen för hälsa produktion och brist kan reducera lönsamheten i fårbesättningar. Jordmånen i Scandinavien har särskillt låga halter av Selen och selenbrist är allmänt förekommande. En vanlig konsekvensen är muskeldegeneration hos lamm och ökad förekomst av juver- och livmoderinflamation hos tackor. Livskraftiga lamm som står upp snabbt och diar utan hjälp önskar alla, men ofta är kobinationen av jod- och selenbrist orsak till svagfödda eller dödfödda lamm.

Koppar och kobolt är mycket viktiga för ämnesomsättningen hos idisslare. Ullen och pälsens kvalitet beror också på tillräckligt tillskott av kobolt och koppar. Molybden, järn och svavel i gräs hindrar upptag av kopparbrist om inte effektivt tillskott ges. Copinox kopparkapslar innehåller kopparoxidnålar som fördelar sig i vommens slemhinna och förmagarna under en period av ett par månader och bryts ned vart efter de når löpmagens syra.

Tracesure Se/I och Co ger effektivt tillskott av de kritiska spårämnena selen, jod och kobolt. Om dessa ges två månader innan betäckning säkras optimal fruktsamhet och god effekt på dräktigheten. Lammen föds med goda lager och får kompleterande mängder via modersmjölken. Om tackan får Tracesure Se/I och Co en månad innan lammning är tackan säkrad i hela betesperioden och lammen får tillräckliga mängder i modersmjölken fram till avvänjning.

Bolusen ges via munnen med en speciell ingivare. Ingivaren förs försiktigt in längst bak i djurets mun där bolusen kan släppas, djuret kommer då svälja bolusen tack vare sväljreflexen.  

Dosering: Djur över 20 kg: 1-2 bolusar beroende på hur allvarlig brist de har.

Animax hemsida är informativ gällande referenser av olika raser Klicka här

Tracesure Co (kobolt) för 100 får och lamm