Pardevit, flytande Selen, Kobolt och vitaminer. 1 liter

580 kr

Ett snabbverkande högdos preparat för nöt, får gris och häst vid akut behov av Selen, Kobolt, vitamin E, A, B12, D3

Förpackning:

1 lit. 580 kr

Förpackas på dunk för enkel massdosering, passar de flesta drenchar på markanden

Specifikationer

Användning

Ett högdos preparat för nöt, får, gris och häst med vitamin E, A, B12, D3, Selen och Kobolt

Vid akut behov eller när foderintaget inte täcker behovet av essitiella spårämnen och vitamin t.ex under vintern, vid dräktighet, dålig foderkvalitet mm. kan hälsan påverkas negativt.

Selenbrist kan ge svagfödda lamm, kalvar eller föl, ökat antal dödfödslar, och fertilitetsproblem. Brist på kobolt kan ge yttryck i bristande aptit med tillväxtproblem som följd. Vitamin B12 är viktigt för metabolismen och normala nervfunktioner, brist kan ge tappad aptit och tillväxt. Kan vara svårt att upptäcka då det uppstår under lång tid.

Dosering och handhavande

Pardevit ges oralt

Dosering

 

Nöt

 

Mjölkkor och digivande kor 15 – 25 ml

 

 

Kalvar och ungdjur 5ml

 

Får

 

Baggar och avelstackor 1 ml / 10 kg kroppsvikt

 

Lamm mer än 6 veckor gamla 2.5 – 3.5 ml

 

Lamm upp till 6 veckor gamla 1 ml

 

Häst

 

Vuxen 15 – 25 ml

 

Unghäst 10 ml

 

Föl 5 ml

 

 

 

När kan jag använda Pardevit:

Nöt

 

3 veckor före kalvning 1 vecka före betäckning Repetera en gång per månad om nödvändigt

 

Får

 

  Från födsel, repetera varje månad om nödvändigt, före betäckning & 3 veckor före lamning

 

Hästar

 

Ges från födseln varje månad efter behov.

 
Pardevit, flytande Selen, Kobolt och vitaminer. 1 liter