Klövbadsvätska 20L

1830 kr

Klövbadsvätskan används utspädd till 3-5%-ig lösning i klövbadet (3-4 liter per kar)

  • Volym 20 L eller fat 200L

Klövbadsvätskan är fri från QAC ämnen och godkänd av Arla

Klövbadsguide pdf

Se en video med produkten

Specifikationer

Klövbad används ofta för att i största möjliga mån förebygga klövproblem. Hur väl det lyckas beror på flera faktorer; hur rena kornas klövar är när de går igenom badet, vilken produkt som används i badet för att behandla klövarna och hur stora klövproblem som korna har.

Klövbadet fungerar bäst om korna har så rena klövar som möjligt när de går igenom vätskan och att de får klövbada minst en gång varje vecka eller en gång varannan vecka beroende på hur stora problemen är. Klövbadsvätskan tränger in längre i klövarna än traditionella produkter, är sårläkande, bakteriedödande samt gör huden smidig och motståndskraftig. 

Säkerhetsdatblad msds intra hoof-fit bath gb

Klövbadsvätska 20L