Intra Hydrocare vattenrening med omedelbar effekt

750 kr

Vill du veta mer om vattenkvaliteten till dina djur och få omedelbar hjälp

Vi hjälper dig att mäta mängden av organiska föroreningar (bakterier, gödsel, alger). Vår utrustning ger svar på minuten, boka en tid.

 

Intra Hydrocare är Det mest effektiva systemet för rengöring av dricksvattensystem. Kräver inte några dyra investeringar eller leasingavtal

 ·         För kraftfull och effektiv rening av dricksvattensystem­­      

 ·         Avlägsnar organiska beläggningar och manganavlagringar  

 ·         Kan användas i alla uppfödningssystem oavsett beläggningsgrad

 ·         Säker för människor, djur och material

 

 ·         Passar alla dricksvattensystem

Säljs på dunk om 10 liter 

 

Intracare hemsida https://www.intracare.nl/products-support/intra-hygiene

 

Specifikationer

fre och efter

Regelbunden rengöring av dricksvattensystem

I vårt dagliga liv stannar vi sällan upp och tänker på hur viktigt vatten är för oss människor och våra djur. Ganska märkligt egentligen? Dålig vattenkvalitet eller beläggningar inuti våra vattenanläggningar kan få tråkiga konsekvenser för vårt och våra djurs välbefinnande. Som tur är kan vi förbygga problem med noggrann rengöring. Intracare har lösningen och hjälper dig att sätta upp ett idealiskt rengöringssystem med Intra Hydrocare

Intra Hydrocare rengör hela vattensystemet, (hydrofor, rör, nipplar, vattenkoppar och kar) på ett enkelt sätt både under produktion och när stallen står tomma.

Rengörning av tomma stall

Att göra rent vattensystemen under tiden djurstallen är tomma är att föredra. För att göra det doseras 1 – 3% Intra Hydrocare blandning in i systemet (1% = 1 liter Intra Hydrocare vätska per 100 liter vatten). Effekten av bubblorna som bildas ger en fysisk rengöring av insidan och borstning blir överflödig. En effektiv luftning av systemet är nödvändig. Efter att rör/slang systemet fyllts kan vattenkoppar och kar fyllas. Blandningen behöver inte cirkuleras i systemet. Efter att blandningen stått i systemet i 10 timmar bör det sköljas ur med nytt vatten.

Rengöring under produktion

Dricksvattensystemet kan också göras rent under produktion. I sådant fall rekommenderas att starta med en dosering av 0,005% (=50 ml Intra Hydrocare per 1000 liter vatten). Doseringen skall sedan försiktigt höjas varannan dag tills maxdosen på 0,025% har uppnåtts (=250ml per 1000 liter vatten). Beroende på systemets volym och typ av förorening tar det upp till 10 dagar till färdig rengöring. Därefter räcker det att tillsätta 150 ml / m3 en dag i veckan.

 Exempel:

Robotgård med 65 kor och rekrytering, Förbrukning 10 000 liter vatten per dag 

Summa för total rengörning av vattensystemet 1800kr per år plus introduktionen

En automatisk dosatron (medikament doserare) behövs för rätt blandning, kostnad ca 5000 kr.

 

Intra Hydrocare vattenrening med omedelbar effekt